لیزر شبکیه یا رتین چیست ؟ کاربرد های رتین، محاسن و معایب

لیزر شبکیه یا رتین چیست ؟ کاربرد های رتین، محاسن و معایب

قبل از این که در مورد موضوع اصلی این مقاله، یعنی لیزر شبکیه رتین، صحبت کنیم، لازم است تا حدودی با ساختار شبکیه چشم آشنا شوید. شبکیه، لایه‌ای از سلول های حساس به نور است که در پشت چشم قرار دارد. این سلول‌ها مسئول تحریک و هدایت تکانه‌هایی به مغز برای تولید تصاویری از محیط […]